Kontakt:

Sídlo:

ELEVAR, s.r.o.

Košťany nad Turcom 302

038 41 Košťany nad Turcom

IČO: 36 684 732

DIČ: 20 222 52 364

IČ DPH: SK20 222 52 364

 

Informácie ohľadom vežových žeriavov:

 +421 911 464 909

e-mail: elevar@elevar.sk

 

Informácie ohľadom manipulačnej techniky:

+421 911 464 909

e-mail: elevar@elevar.sk

 

Servis manipulačnej techniky:

+421 911 464 909

e-mail: elevar@elevar.sk